SKŁAD OSOBOWY KOLEGIUM SEDZIÓWFARACIK Tomasz - Przewodniczący KS, Referent obsady i obserwacji zawodów

MIŚTA Marcin - Zastępca Przewodniczącego KS, Referent ewidencji zawodów rozliczeń finansowych, II Referent obsady zawodów obsługa systemu Extranet

ZALESIAK Marek - Referent szkolenia KS

SŁUŻAŁEK Józef - Sekretarz KS, Referent dyscypliny organizacyjnej

WIATROWSKI Stanisław - Referent ewidencji i dokumentacji personalnej sędziów>