SKŁAD OSOBOWY KOLEGIUM SEDZIÓWFARACIK Tomasz - Przewodniczący KS, Referent obsady i obserwacji zawodów

KOSTOŃ Ryszard - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej

ZALESIAK Marek - Sekretarz KS

SŁUŻAŁEK Józef - Referat dyscypliny organizacyjnej

MIŚTA Marcin - Referent ewidencji zawodów i rozliczeń finansowych, II Referent obsady zawodów, obsługa systemu Extranet

SOJA Marcin - Referent szkolenia - odpowiedzialny za szkolenie we wszystkich grupach tzw. Kadr Podokręgu

WIATROWSKI Stanisław - Referent ewidencji i dokumentacji personalnej sędziów